You are here: Home > Środowisko > Co zrobić, aby jakoś wspomóc ekologiczne rolnictwo?

Nieoczyszczone ścieki

Nieoczyszczone ścieki przemysłowe działały często bardziej niszcząco niż ścieki bytowe. Strumienie, rzeki i jeziora bogate w organizmy wodne, na skutek działania trucizn, w krótkim czasie stawały się martwe. Z doświadczeń minionych wieków można się wiele nauczyć. Ścieki w krajach uprzemysłowionych, przed ich wypuszczeniem do naturalnych zbiorników wody, z zasady są zbierane i oczyszczane. Oczyszczanie ścieków prowadzi się w specjalnych urządzeniach, zwanych oczyszczalniami. Ścieki podlegają detoksykacji w specjalnych instalacjach przygotowawczych. Urządzenia te rzeczywiście przyczyniają się do wyeliminowania dopływu nieczystości do zbiorników wodnych i polepszenia jakości wody w wielu rejonach. Jednak sytuacja w większości wód powierzchniowych jest jeszcze niezadowalająca. Oprócz tego oczyszczalnie stwarzają dodatkowe problemy. Mianowicie, zagospodarowanie szlamów z oczyszczalni nie zostało do dziś w pełni rozwiązane. Tylko w Niemczech, w ciągu roku wytwarza się ponad 50 min. ton osadu. Wiele miejscowości nie wie gdzie i w jaki sposób likwidować te osady. Tym bardziej, że zawierają one często trujące składniki, np. związki metali ciężkich. W wielu przypadkach osad musi być suszony i składowany lub spalany. To wszystko pociąga za sobą wysokie koszty. Kosztowny jest też sam proces oczyszczania.

Tags: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.